Kirkevoll Basketballklubb

Stiftet 7. april 1991
Org.nr: 984070217
Kontonummer: 3419.18.00860

Styret er sammensatt slik:

Leder:
Jon-Kåre Hansen, Norheimsvegen 35, 5243 FANA, mobil: 414 74 100

Nestleder:
Oppdateres så snart styret har konstituert seg....

Øvrige styremedlemmer:
Malin Herfindal, Råtun 184, 5239 RÅDAL, mobil: 928 89 607
Jan Petter Nøst, Fanaflaten 21B, 5244 FANA, mobil: 930 15 036
Anne-Kristine Kryvi, Kvernabekkvegen 46, 5243 FANA, telefon: 552 28 893
Kirsten Åsgard, Søre Titlestad 63, 5243 FANA, mobil: 482 85 228
Helge Anthonissen, Titlestadvegen 67F, 5243 FANA
Bente Y. Skar, Kvernabekkvegen 131, 5243 FANA

Varamedlemmer:
Gro Svendal, Norheimsvegen 23B, 5243 FANA

Lagledere/Lagleder-team:

2K og U18K (Jenter født 1993 og eldre):
Aina Sjursen, mobil: 93451419 og Kristin Reite Moen, privat: 55125543

U14K (Jenter 1997 og 1998)
:
May Britt Salbu, mobil: 909 90 411

U14M (Gutter 1997 og 1998)
:
Kirsten Åsgard, mobil: 482 85 228

U12M (Gutter og jenter 1999 og 2000)
:
Anne-Kristine Kryvi, mobil: 941 51 251

U10K (Jenter 2001 og 2002):
Trude Kyrkjebø, mobil: 472 62 057 og Even Nordbø

U10M (Gutter 2001 og 2002):
Harald Kjøde, mobil: 975 63 513
.