Gutter og jenter født i 1999 og 2000.Nystartet lag høsten 2010.

Lagleder:
Se under "Styre og stell"

Trenere:
Jon-Kåre Hansen


Se for øvrig undermenyene til venstre