INFO FOR J95 og J94!

Jon har sendt ut en masse info om trening, neste sesong m.m. til alle på epost. Du finner den samme infoen i blog'ene til J95 og J94 (Se lag-meny og velg aktuelt lag for å lese!
0 Comments

DUGNAD PÅ KIRKEVOLL PÅ SØTTENDE!

17. mai-arrangmentet på Kirkevoll trekker mye folk fra bygden og KBBK er til stede med eget innslag på øvre plass. I år (som i fjor) hadde 92-guttene tatt ansvar og sto for regien da klubben lot folk teste ferdighetene under kurven. Kanskje oppdaget de noen nye talenter som vi kan ha nytte av? Mye sjokolade ble det i hvert fall på noen. Penger i klubbkassen ble det også! På bildet er det Arve som har oppsyn med det hele og vi ser også den fine platen med kurv som Helge'n fikk laget i sin tid nettopp til dette formålet.

Tusen takk for hjelpen til Arve and the 92'ers! For øvrig finner du flere bilder av smilende nye og gamle styremedlemmer og spillere her.
Ole Tom
0 Comments

SERIEPÅMELDINGEN ER KLAR!

Kirkevoll Basketbalklubb har meldt på 5 lag i basketseriene for sesongen 08/09. Klassebetegnelsene i aldersbestemte klasser følger alderen til spillerne i siste halvdel av seriespillet (altså våren 2009). Følgende lag er påmeldt i respektive klasser:
  • U18 (Gutter-92): 1 lag
  • Gutter 15 (Gutter-94): 1 lag
  • Jenter 15 (Jenter-94): 2 lag
  • Jenter 14 (Jenter-95): 1 lag
Evt. minilag har påmeldingsfrist i september. Klubben vil prøve å etablere ett eller 2 nye lag dersom vi klarer å få treningstid.
Ole Tom
0 Comments

ÅRSMØTET ER AVHOLDT OG NYTT STYRE ER PÅ PLASS!

Årsmøtet ble avholdt i kveld med brukbart fremmøte fra spillere og foreldre. Uheldigvis kolliderte vi med diverse fotballkamer og manglet derfor en del, men møtet ble gjennomført og pizza og brus fortært med stort velbehag.
Årsberetningen ble gjennomgått og Ole Tom og Arve supplerte presentasjonen med kommentarer. Beretningen samt regnskapet for 2007 og budsjett for 2008 ble vedtatt av årsmøtet. Det ble også styrets forslag om nye kontingentsatser og lovforslaget som var lagt fram. Det nye styret består av følgende medlemmer: Ole Tom Pettersen (leder), Arve Helgesen (nestleder), Marit Stene (arrangementsansvarlig), Roger Jørgensen (styremedlem), Gudmund Trætteberg (styremedlem). Avtroppende styremedlemmer var Helge Helgesen (leder siden klubben ble stiftet), Eva Fjærestad og May Britt Moberg Salbu. Vi takker for innsatsen. Arve Helgesen fikk blomster for sin helt spesielle innsats i året som er gått - han har vært "høyt og lavt" for klubben!
Presentasjonen fra årsmøtet er tilgjengelig for alle HER (OBS: Tung PDF-fil; det tar litt tid....). Takk til de som kunne vøre til stede!

Oversikt over styremedlemmer er oppdatert på siden kalt "Styre og stell".
Noen bilder tok vi også. De finner du HER.

Ole Tom
0 Comments