TID FOR Å BETALE KONTINGENT!

I tråd med vedtak på årsmøtet er medlemskontingenten fra og med 2008 hevet til kr. 600,-. Ettersom årsmøtet ble avholdt veldig sent (det normale er i februar) kommer kontingent-innkrevingen først nå.
Desto viktigere er det da at dere betaler raskt slik at vi får inn litt penger til seriekontingentene som skal betales rett etter sommerferien.
Hvis det er flere spillere fra samme familie kan man trekke fra kr. 100,- for hvert medlem fra og med medlem nr. 2. Vi har satt fristen for betaling til 30. juni og er veldig glad om dere overholder den. Da slipper vi purringer som er tidkrevende og lite givende.


KONTO NR. 3419.18.00860
KRONER 600,- FRIST : 30. JUNI.
HUSK Å MERKE BETALINGEN MED SPILLERNAVN.


Skulle dere lure på noe er det bare å ta kontakt via kontakt-skjemaet på sidene her!
Ole Tom (blant annet kasserer)

0 Comments

STYREMØTE KBBK - ROLLEFORDELING ER KLAR!

Det nye styret hadde sitt første styremøte i går og en av de første oppgavene var å fordele roller samt legge en plan for arbeidet det kommende året. Hvordan de forskjellige vervene nå er fordelt kan du se på vår "Styre og stell"-side. sakene som var oppe på møtet handlet mye om økonomi og idrettslige paner/aktiviteter. Styret vil i all hovedsak starte sitt praktiske arbeid like over sommeren. Info om saker som styret behandlet samt viktige arbeidsoppgaver som styret vil jobbe med vil du etterhvert finne på sidene her.
Ole Tom
0 Comments