DET BLIR ÅRSMØTE I KLUBBEN 24. FEBRUAR!

Årsmøtet blir avholdt den 24. februar kl. 18:30 i Bjargs klubbhus på Stavollen. Spillere, trenere og foreldre inviteres til formelt årsmøte og en sosial sammenkomst med gratis pizza og brus. Av hensyn til pizzabestilling må vi ha påmelding med spillers navn, antall voksne og barn via kontaktskjemaet på hjemmesiden eller e-post senest innen 20. februar.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (10.02).

Årsberetning, fullstendig saksliste og evt. forslag blir lagt ut på klubbens hjemmesider under «styre og stell» senest en uke før årsmøtet.

Den formelle agenda ser slik ut:
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Forslag
  • Budsjett
  • Valg av nytt styre

Ettersom mange i styret nå takker av som styremedlemmer er det viktig for kubbens videre drift at de som er interessert i å være med å drive klubben videre gir beskjed til en av oss i styret så fort som mulig. Ungene våre trenger engasjerte foreldre!

Vel møtt!

Styret
0 Comments

KBBK-KALENDEREN ER OPPDATERT MED KAMPER OG TRENINGSTIDER

Godt nytt år til alle i KBBK. KBBK-kalnderen er nå oppdatert med alle treningstider og kamper for alle lag frem til sommeren. I den grad det kommer omberamminger vil informasjon bli sendt ut til berørte lag og kalenderen vil bli oppdatert tilsvarende. Lykke til med kampene!
Ole Tom
0 Comments