NYE DOMMERE

Dommersituasjonen i kretsen er blitt stadig verre. Nå hender det ikke så sjelden at seriekamper må utsettes fordi det ikke er dommere nok. Kretsen jobber med flere tiltak for å bedre på dette. Et av tiltakene for å øke dommerrekrutteringen og interessen for å dømme generelt har vært å øke satsene for dømming relativt kraftig. Dette ble stemt igjennom på et ekstraordinært kretsting sist torsdag (10/1) med virkning fra sist lørdag (12/1). En del klubber var sterkt imot dette da denne økningen (ca 25%) kommer midt i en sesong og dermed uten at klubbene har kunnet kalkulere det inn i budsjettene sine, men flertallet var altså for og flertallet bestemmer.
Klubbene er pålagte å stille med et minimum antall dommere ut i fra hvor mange lag klubben har påmeldt i seriene. Kirkevoll har ikke hatt dommere tidligere, men nå har alle 92-guttene tatt aspirantdommerkurs og søndag 13.januar debuterte fire av dem som dommere. Eirik og Roy utgjorde ett dommerpar og Erlend og Anders det andre. Begge parene fikk to kamper hver, alle kampene var i miniseriene og gikk i Landåshallen. Begge coachene (Joakim og Omar) var tilstede og gav verdifulle tilbakemeldinger. Og da lønnen ble utbetalt etter kampen var veien kort for noen til ICA Landås som ligger like i nærheten. Det var jo en litt spesiell dag som selvsagt måtte feires.
Arve
0 Comments